domingo, 7 de octubre de 2012

Cartell de bous para hui a LLiria.

Festes Sant Miquel
Lliria 
DIUMENGE 7 D'OCTUBRE
13:30h Després del tradicional "toc a bous", segona "entra" de bous i cavalls a cárrec de la Penya Asociación de Caballistas de Llíria, de la ramadera de Fernando Manchancoses. A continuació, la tradiccional entrada de vaques i primera prova del Gran Concurs de Ramaderies auctóctones de la nostra Comunitat a cárrec de la ramaderia de El Gemelo.

17:30h Se soltará un bou brau, de la Penya El Raval de la ramaderia de El Torero. A continuació se soltara un "corro" de vaques de Vicente Machancoses i una vaca embolada a cárrec de la Penya El Raval.

23:30h S'embolará un bou brau a piló, de M. I. Ajuntament de la ramaderia de Lora Sangran i a continuacio s'embolará el bou de la vesprada.


No hay comentarios: