miércoles, 11 de diciembre de 2013

Charla ASABAF: 

image-4429

Bous de Fuente Ymbro (Ricardo Gallardo) per a Finito de Córdoba y J. L. Benlloch.

PRÒXIMA ACTIVITAT ASABAF  

DIMECRES 11 DE DESEMBRE 

A les 19'30 hores, en La Sala d'Actes (siti en la planta baixa) dels LOCALS DE L'ONZE DE VALÈNCIA, G.V. Ramón i Cajal, 15 (Junt Plaça Espanya) 

"TOROS DE FONT YMBRO (Ricardo Gallardo) per a 

FINITO DE CÒRDOBA i José Luis BENLLOCH" 

(Charla-coloquio amb la participació del periodista 

José Luis Benlloch, el ramader Ricardo Gallardo 

i el mestre "Finito de Córdoba") 

A la finalització del col·loqui, i per a aquells que ho desitgen, sopar en el restaurant "La Once", de dites locals, amb sorteig de llibres taurins entre els assistents. Preu sopar, 25 euros comensal. Interessats contactar amb Chimo Morales abans del 9 de novembre (mòbil de Chimo: 633711600) .

I per si també ens retallen el calendari, vaja per davant la nostra. 

¡FFEELLIIZZ NNAAVVIIDDAADD!! 

Fdo.: Junta directiva ASABAF

No hay comentarios: