viernes, 24 de octubre de 2014

Cartell de bous per a hui divendres.


Fira d'Onda


Divendres, 24 d'octubre

A les 12:00h. Encierro de bous braus de la ramaderia El Pilar:


-"Burreño", amb el nº 24, G-1 i pèl negre burraco. 

-"Mirabajo", amb el nº 103, G-0 i pèl negre mulat. 

-"Portinero", amb el nº 18, G-0 i pèl negre mulat. 

-"Dudero", amb el nº 22, G-9 i pèl negre mulat esguitat bragat. 

I de la ramaderia de Moisés Fraile:

-"Dudoso", amb el nº 94, G-9 i pèl negre mulat. 

-"Dudante", amb el nº 35, G-9 i pèl negre bragat meano, organitzat per l’Associació Cultural Taurina Guarisme 2. 

A continuació, exhibició de dos bous. 

A les 17:00h. Exhibició del bou patrocinat per la penya Masakre de la ramaderia Hros. de José Cebada Gago de nom "Perseguido", amb el nº 14, G-9 i pèl negre bragat meano, 

I de la resta de bous d’El Pilar i Moisés Fraile. 

A les 20:00h.  Bous embolats de la ramaderia El Pilar i Moisés Fraile. 

A les 23:00h. Al Raval de Sant Josep, embolada de la peña Masakre i, a continuació, embolades de Guarisme 2. 

No hay comentarios: