martes, 26 de agosto de 2014

Cartell de bous per a hui dimarts.

Colla Casats i Fadrins
BenassalDimarts, 26 d'agost

A les 13:00h. Solta i prova d'un bou serril de la ramaderia de Sergio centelles nº 29, amb el guarisme 0, de nom " Puertoriqueño" 


A les 19:00h. Solta del bou serril del mati pels carrers del poble.

A les 23:45h. Embolada del bou serril del mati.


No hay comentarios: